1. KEPALA

 

2. SEKRETARIS

NAMA                         : Drs. Juraidi, M.T

JABATAN                  : Pejabat Administrator (Sekretaris)

PANGKAT                 : Pembina Tk. 1

GOLONGAN             : IV/ b

 

3. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

NAMA               : Doni Julfiansyah, S.T., M.Si.

JABATAN          : Pejabat Administrator (Kabid. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial)

PANGKAT         : Pembina

GOLONGAN     : IV/ a

4. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

NAMA                : Sukariamat, S.Sos., M.Si

JABATAN           : Pejabat Administrator (Kabid. Pemberdayaan Sosial)

PANGKAT          : Pembina

GOLONGAN      : IV/ a

5. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

NAMA             : Achmad Rasyidi, S.ST, M.Si

JABATAN        : Pejabat Administrator (Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial)

PANGKAT        : Pembina

GOLONGAN    : IV/ b

6. BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

NAMA             : Saprudin Saida Panda, SH, M.Si

JABATAN        : Pejabat Administrator (Kabid. PFM)

PANGKAT       : Pembina

GOLONGAN   : IV/ a

7. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI SAMARINDA

NAMA            : Sri Wahyuni, S.E. 

JABATAN          : Pejabat Administrator (Kepala UPTD PSTWNP)

PANGKAT         : Penata Tk. I

GOLONGAN     : III / d

8. PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA SAMARINDA

NAMA                  : Salawati, S.Sos., M.Si.

JABATAN             : Pejabat Administrator (Kepala UPTD PSPAD)

PANGKAT            : Pembina

GOLONGAN        : IV / a

9. PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN

NAMA                 : Indra Isnaini Putra, S.E

JABATAN            : Pejabat Administrator (Kepala UPTD PSAAH)

PANGKAT           : Pembina Tk. I

GOLONGAN       : IV / a

10. PANTI SOSIAL BINA REMAJA SAMARINDA

NAMA                  : Suharno, S.Pd, M.Si

JABATAN             : Pejabat Administrator (Kepala UPTD PSBR)

PANGKAT            : Pembina TK. I

GOLONGAN        : IV/ b

11. PANTI SOSIAL KARYA WANITA

NAMA              : Syarifah Vanda Savitry Syafril, M.Si.

JABATAN          : Pejabat Administrator (Kepala UPTD PSKW-HM)

PANGKAT          : Pembina

GOLONGAN      : IV/ a